متن آهنگ تهم به نام عمل

متن آهنگ عمل تهم

Taham - Amal

تکست آهنگ جدید تهم به نام عمل در ادامه مطلب...

نبَرم دست به قمه ام قلم کشندست خودش

خودش خودش خودش ، خودش خودش خودش

نگیرم دِشنه به دست ورق برنده است خودش

خودش خودش خودش ، خودش خودش خودش

میبارم دورِ تو ، میایی به خودت و

میبُرم دورِ تو میایی به خودت و

میزنی حرف یا میکنی عمل ها؟

میزنی حرف یا میکنی عمل ها؟

میزنی حرف یا میکنی عمل ها؟

میزنی حرف یا میکنی عمل ها؟

چو من سیاهیو دیدم توو دفترم بعد از شب

از اول هر ورق زدم هر مزه اش تلخ تر از قبل بود

شروع کردم به نوشتن از نور

بعد هم لبخندم برگشت و

کَند از ته ترسم از سر

پس هر وَر قدم زدمش فرق

نکردش حالم ، توو همین حالت

که روبرواهم ، بذار بتابم

میزنی حرف یا میکنی عمل ها؟

میزنی حرف یا میکنی عمل ها؟

میزنی حرف یا میکنی عمل ها؟

میزنی حرف یا میکنی عمل ها؟

شب میشه بعد از ظهری

منم و شبینِ توهمی

توو کمینِ نویده بعده از امید

بم میگه نکن دست قطع از امید

من میگم نبین تو قدمو ریز

قدمام درشتن لبشو تیز

میکنم میبرم میبرم

مثلِ وقتی که میاد روی قند انسولین

لاغرم کمر باریک ، دارم بر لبم ماتیک

ولی ارزشم توو مغرمه ، میکنم در حد بازی

فکرا توو براندازیه من تووی سَرم سازش

حریفم عجب دا*یه (جون بابا) میکنم براندازش

میزنی حرف یا میکنی عمل ها؟

میزنی حرف یا میکنی عمل ها؟

میزنی حرف یا میکنی عمل ها؟

میزنی حرف یا میکنی عمل ها؟

تکست آهنگ عمل تهم

بده دنده رو دو ، بیا بریم جلو

این ساقی کجاست ، الباقی توو راهست

عمو سبزی فروش ، بله

بریز سبزیمو تووش بلکه

برسَم ببرم صحنه

میزنی حرف یا میکنی عمل ها؟

میزنی حرف یا میکنی عمل ها؟

میزنی حرف یا میکنی عمل ها؟

میزنی حرف یا میکنی عمل ها؟

بده دنده رو دو ، بیا بریم جلو

این ساقی کجاست ، الباقی توو راهست

عمو سبزی فروش ، بله ، بریز سبزیمو تووش بلکه

برسَم ببرم صحنه ، بیاد با هر قدم لرزه

همش قصه ، با قلم کردم سقطش

ورق زدن ذهنمو ، کردن هر وجب تست هی

تو طرب مرب شعر که ، از اولم میل بهش

وجب وجب رخنه ، کرد تنم تابید طیفش

تفاوت توو دست و قلمه ، تقابلِ اصل و بدله

ولی چیزی که ارزش داره ، تطابقِ حرف و عمله

میزنین حرف ، میکنم عمل

میزنین حرف ، میکنم عمل

دین من عشقه و دل میره به سمتَش خودش

خودش خودش خودش ، خودش خودش خودش

دیده ام بازه و دل میره ز دستم خودش

خودش خودش خودش ، خودش خودش خودش

خودشو با من میخوادش تا تَهش

نمیشه با حرف عمل کجاست پس؟

میزنی حرف یا ، میکنی عمل ها؟

میزنی حرف یا ، میکنی عمل ها؟

میزنی حرف یا ، میکنی عمل ها؟

میزنی حرف یا ، میکنی عمل ها؟

میزنی حرف ولی ، میکنم عمل