متن آهنگ شایع این منم

Shayea - In Manam

تکست آهنگ جدید شایع به نام این منم در ادامه مطلب...

!!!♫♫

پول نبود همرام

لبخند میزدم چند ماه به چند ماه

تنهای تنها

همچیو تنهایی یادم انداخت

تو اگه می خوای جا بمون

پسره حاجی نیستم اخراجی نیستم

پِیِ پوله بیشترم با کاره بیشتر

مثِ سگ کار میکنم که مثِ سگ

زندگی نکنم لنگ نباشم هیچ وقت

نه می خوام بیفتم با یه چک تو

نه صاف وایسادنمو با کمکه تو

میدونی زور داره واسه منه غُد

میزنم أ خواب دم صبح توو آفتاب سر ظهر

توو این شهر گ*ه دست و پا میزنم

چون نمیخوام تو باشی قهرمانه زنم

چون می خوام وقتی بچه هام میگن از

احتیاجاشون با دسته خالی نرم

حس میکنم عُرضه رو تووم

چون راحت نیسم وایسم پشت سرتون

میخوام تنها زنی که بهم مطمئن بود

بگیره سرشو بالا بگه اون پسره منه

زدم هرچی بود توو جیباشون

بردن هرچی بود توو جیبام پول خیابون

تنم می خارید تنمو میخاروند

هر روز پیدا می شد توو زندگیم یه بی ن*موس

کشیدم هی کشیدم هی کشیدمو

بالا بودم اما باز میگفتم بپیچنو اه

دیدم با ع*و گ*ها یکیمو

نباشن نمیرم و دیدم شدن رفیقمو

هر روز از روز قبل کثافت ترم

درد میگیره یه ساعت به یه ساعت سرم

هیچکی نمیدونه اصلاً چرا پنچرم

چرا انقد حرفه توو نگاه کردنم

میخوابم فقط میندازم عقب

کارامو چرا دیوارامو سیاه رنگ زدم

اینا چیه توو جیبام اینا چیه دستمن

این کیه شبیه منه اما مثِ من نیست منم ؟

این منم !؟ بی رمق

این منم !؟ هرچی باشه میزنم

این منم !؟ خشکه دهنم

رنگ أ روم پریده و خیس عرقم

این منم !؟ بی رمق

این منم !؟ هرچی باشه میزنم

این منم !؟ خشکه دهنم

رنگ أ روم پریده و خیس عرقم

نه!!!

تکست آهنگ این منم شایع

پول نبود همرام تنهای تنها

لبخند میزدم چند ماه به چند ماه

زندگیم انگار یه تنهایی کم داشت

همچیو تنهایی یادم انداخت

مثِ غروب برگشتنم به نقطه ی شروع

اومد که زندگیمو هول بده توو نور

گفت بذار هرکی منکره تو بود

نتونه وایسه توو روت

پَ بشین فکراتو کن

جیباتو پُر میخوای یا چشماتو پُر

یا واسه خودت یه کاری کن

یا تکرار ببند به تکرارت

دیگه نه زدم نه گذاشتم باز به سنگ بخوره سرم

من چیم أ همه کمه!؟ منم جلو میزنم

چیم کمه از این سوسولا که توو پولو پلن

این خوده خوده منم

پخته تر أ گذشته ی پشته سرم

هستم پای زحمتاش نمیخوام مُفت ببرم

حتی فحش بدنم

وسطه دو تا ابروهامو با کُلت بزنن

اونکه توو گود منم

اره خُب من همون بره نمام

که یه لگد در ک*ن آقا گرگه زدم

شک نکن نمیدم دُم به تلت

اون که جلوته خوده خوده منم

این منم ، پُره آرزو

اینم منم ، دنباله حاله خوب

این منم ، توو خونه های لوکس

این منم ، تو اگه می خوای جا بمون

این منم ، پره آرزو

اینم منم ، دنباله حاله خوب

این منم ، توو خونه های لوکس

این منم ، تو اگه می خوای جا بمون