متن آهنگ الو ال از آلبوم بزرگ

Bozorg - Eloel

تکست آهنگ جدید مهراد هیدن و سامان ویلسون به نام الو ال در ادامه مطلب...

!!!♫♫

ترو تمیز اتو کشیده تو شهر نور
هیچ کاری نیست و باز میکنم خشم به زور
کیا هستن کیا نیستن
خوبا رفتن بدا خستن
بقیه ام میلولن تو هم
بقیه ام میلولن تو هم

سر کوچه تا دم سوپر
پای راست روی گاز پای چپ رو کولر
بشه همه جام خنک
بیفتم دنباله بادکنک
ویوم قشنگه سوت نزن
میخوام شماره بدم بوق نزن
سر را یه بچه ته بندی
ببین واستاده این بغل چی
پودر و سلار قاطی شده خردلی
پاشنه و بوت تیپ بدترین
بندری با جعفری
بپا سس نریزه رو صندلی
ماشین کثیف از رو تنبلی
لخت جدی از رو احمقی
لب دلقکی دورش بی حسه
بغلیش که خوده بیزنسه
شاسی مشکی مو مشکی
همش تو آینه ای تو فکری
همش تو حاشیه ای تو ژستی
درو از دستم اگه تونستی
شب دعوتی آدرس چی
تلو میدم اس بدم کانکت شی
رات نمیدم من نباشم که
رسیدی زنگ بزن هماهنگه
نهصدو دوازده سه تا نه چهارتا گه
به بغلیش بگو به عقبیش بگه
به بغلیش بگو به جلوییش بگه
نهصدو دوازده سه تا نه چهارتا دو
به بغلیت بگو به عقبیش بگه
سه تا نه چهارتا گه!

ترو تمیز اتو کشیده تو شهر نور
هیچ کاری نیست و باز میکنم خشم زور
کیا هستن کیا نیستن
خوبا رفتن بدا خستن
بقیه ام میلولن تو هم
بقیه ام میلولن تو هم
ترو تمیز اتو کشیده تو شهر نور
هیچ کاری نیست و باز میکنم خشم به زور
کیا هستن کیا نیستن
خوبا رفتن بدا خستن
بقیه ام میلولن تو هم
بقیه ام میلولن تو هم

او اه چه خبره از بیرون معلومه صددرصد دردسره
ولی تیم کله خر حال نمیده که نره
تو این مایه ها که صاب کار دمه دره
هیچ جا رو نیستم من
میدونی که اینجارو فیکسم پس
به آشنائه بگو به گارسونه بگه
که گارسونه بره به پارکبانه بگه
با اینکه جا هست دورو بر
به زور میذارم کج جلو در
به فرشید بگو به جمشید بگه
مواظب باشه کسی نندازه خط
عادت دارم به دست زدن زیاد
بیه دست خالی تو اونیکی
موبایلو سوییچ و عینک و فندک و یه پک سیگار
این کارا فقط به من میاد
سریع جور کن برا من جا لخت میرم تک و تنها
سفارشی یدونه عن و نعنا
با دوتا تک تو یه قلیونی
با دوتا خز تو یه مهمونی
تو این شهر کسی قد من معروف نی
جدیه شوخیه معلوم نی
یه مقوا و ماژیک بیار اینی که میگمو بزرگ بنویس بزار رو شیشه ماشینم
نهصدو دوازده سه تا نه چهارتا گه!
قشنگ بزرگ بنویس سه تا نه چهارتا گه
نهصدو دوازده دیویستا کیوی صدتا موز

ترو تمیز اتو کشیده تو شهر نور
هیچ کاری نیست و باز میکنم خشم زور
کیا هستن کیا نیستن
خوبا رفتن بدا خستن
بقیه ام میلولن تو هم
بقیه ام میلولن تو هم