شخصیت های قبیله ی دگران تهم

 

تفسیری نسبتا کوتاه از آلبوم مکتب شب و یا به صورت کلی شخصیت های قبیله ی دگران است. شخصیت هایی که روند داستانی آثار جدید تهم را تشکیل داده و در صورت درک نکردن آنها برداشت شما از قطعات اخیر تهم ناقص خواهد ماند.

اما شخصیت های قبیله ی دگران کی متولد شدند؟ اگر آلبوم “قبیله ی دگران” تهم را دنبال کرده باشید قطعا نام های “آتی” ، “چز” ، “دیان” و “شبین” را شنیده اید.این شخصیت های فرضی در واقع هر کدام به نوعی چهار جنبه و شاخصه ی ذهنی تهم و شاید بسیاری از ما باشند که ترک های جدید تهم از زبان این شخصیت ها بیان میشوند که در ادامه به معرفی هر یک از این شخصیت ها خواهیم پرداخت.

 

آتی :

آتی که در زبان فارسی به معنی آینده میباشد ، شاید مهم ترین شخصیت قبیله برای طرفداران تهم باشد. شخصیتی هنری که با فکر کردن به آینده در جهت پیشرفت تلاش میکند. آتی در واقع تولید کننده ی موزیک های تهم بوده و در بسیاری موارد از جمله قطعه ی “کمبودی” شاهد معرفی آتی به عنوان آهنگساز اثر میباشیم.

همانطور که در قطعه ی بیدارم نیز آتی همین نقش را ایفا کرده و در حال آهنگسازی است. در واقع آنچه از این بخش میتوان نتیجه گرفت این است که تهم تولید آثار جدید را پلی به آینده و مایه ی یشرفت خود میداند.

 

دیان :

دیان به معنای قاضی عنصر وجودی دیگری از سینا و نشان دهنده ی وجدان تهم است. تشخیص دهنده ی خوبی از بدیست و آنطور که از مسیر داستانی آثار مشخص است تنها شخصیتی بوده که سایر اعضای قبیله اصطلاحا حرف روی حرفش نمیزنند که این نشان دهنده ی شخصیت منطقی خلق کننده ی کاراکتر یعنی تهم است.

از المان های این شخصیت میتوان به ترک تکلیف و کاور آن اشاره کرد که تهم را در حال ورود به دادگاه دیان نشان میدهد.در طول ترک نیز شاهد رد و بدل شدن صحبت هایی میان دیان و تهم هستیم که گوش کردن دوباره ی آن خالی از لطف نیست.

شخصیت جدی دیان در ویدیو ها مشهود است تا جایی که در ترک “بیدارم” نیز شاهد گوشزد های دیان به تهم هستیم.

 

چَز :

چز به معنای میمون و نماد سنت گرایی است که در پس ذهن تمام ما ایرانی ها وجود دارد. خشن ، تند خو و سرکش است و در اکثر مواقع او را با شمشیر یا چاقویش در کاور ها و ویدیو ها میبینیم، از دیگر المان های چَز میتوان به دستمال یزدی دور گردن او اشاره کرد.

چَز برای رسیدن به اهدافش از دست زدن به دعوا و خشونت وحشتی نداشته و کمتر از بقیه از قدرت تفکرش استفاده میکند.

 

شبین :

شبین به معنای بینا در شب و شخصیتی مثبت اندیش که در سختی های زندگی راهی برای گذشتن از مشکلات و تلخی ها پیدا میکند.شبین نماد مثبت اندیشی و طراوت و شادابیست تا جایی که در ویدیو ها همیشه شاهد رقص و پایکوبی و جنب و جوش این شخصیت هستیم. ترک هایی که از زبان شبین هستند همیشه انرژیک تر و با دید مثبت است.شبین مخالفت خشونت است و شخصیت متضاد با چَز دارد و دارای روحیه ای لطیف و بامزه است.