ای جان به حالم میلاد حسینی

اتفاقی که واسم افتاده عشق اولم با کس دیگه ای راه افتاده .

اتفاقی دیدمت توی خیابون کنار عشق جدیدت زیر بارون آروم نم نم کم کم کم کم با اون

ای جان به حالم رفتی ز خیالم

تو همونی که هستی که می گفتی پام میمونی تو همونی که هستی که میخواستی بام بخونی

سقفی که میخواستم که بسازم رو سر تو بره خراب بشه بریزه بازم رو سر تو

فریبه همه حرفات فریبه بخدا هیچکی مثل تورو ندیده ندیده

غریبه تو مسیر راه من بودی آخ چقدر شبیه خاطرات من بودی

(ای جان به حالم رفتی و ز خیالم

تو همونی که هستی که میگفتی پام میمونی

تو همونی که هستی که میخواستی بام بخونی

سقفی که میخواستم که به سازم رو سر تو دل خراب بشه بریزه بازم رو سر تو)۲