متن آهنگ برگرد سعید موسوی

زندگی سخت میگذره بیا سختش نکن

حال من خوب نیست ولی آشوبش نکن

رابطه با تو فقط خوش میگذره

من دلم‌تنگت میشه داره هم رنگ میشه

این همه خوبی ولی حس تو  هی کمرنگ میشه

حس تو هی کم رنگ میشه حس تو هی کم رنگ میشه

(بیا عزیزم دل من داره برات میخونه

همیشه اسم تو رو اسم من میمونه

نمیشه بزاری بری واسه همیشه)۲

واسه من کم پیش میاد که بازم عاشق بشم

مثل تو خوب نیست کسی که بخوام عاشق بشم

پس بیا بازم پیشم پس بیا بازم پیشم 

وقتی که دل میبری دلو داغون می کنی

از عشق که حرف می‌زنی عشق و نابود می کنی .

(بیا عزیزم دل من داره برات میخونه

همیشه اسم تو رو اسم‌من میمونه

نمیشه بزاری بری واسه همیشه)۲