دمتم گرم پازل بند

متن آهنگ پازل بند به نام دمتم گرمx


خوبه یه چیزی داری بهش تکیه کنی خوبه تا داری کم میاری خوب بلدی گریه کنی

دمتم گرم با بچه بازیات ساختی منو دمتم گرم همش پشت گوش انداختی منو

مثل قبل نیستی ته قلبم تا همین جا اومدی دمتم گرم

(ویگه نه بوی عطر پیرهنت نه اون چشای روشنت نه حتی خط خنده هات حواسمو پرت نمیکنه

دیگه نه این طرز نگات نصف شب زنگ زدنات بچه گونه حرف زدنات چیزی را عوض نمیکنه )۲

کی شد یه دفعه با هام روراست باشی سر این احساس جوری که دلم می‌خواست

یه موقعی فرق داشتی الان چی هیچ راهی نزاشتی ادعا کردی ولی دوسم نداشتی

(دیگه نه بوی عطر پیرهنت نه اون چشای روشنت نه حتی خط خنده هات حواسمو پرت نمیکنه .

دیگه نه این طرز نگات نصف شب زنگ زدنات بچه گونه حرف زدنات چیزیو عوض نمیکنه)۲