چشمای منتظر مجید هاکان

متن آهنگ مجید هاکان به نام چشمای منتظرx

تموم بود و نبودم بودی نیستی و حالا نیست و نابودم

توی هجوم بود و نبودت فهمیدم بی تو خیلی محدودم

نگو نگو نه نمیخوای حتی یه ثانیه منو

بدون تو تمرین کردم روزای با تو بودنو

حالا که دیگه نمیخوام کسی بیاد به جای تو

چشمای منتظر من منتظر جواب تو

تو بانوی تمام نمای زیبایی زندگیم

بایه جواب مثبتت محکمش کن روابطو

محکمش کن روابطو

تموم بود و نبودم بودی نبودم نبودی نبودم بودی

نیستی و حالا نیست و نابودم نیست و نابودم نیست و نابودم نیست و نابودم

حالا که دیگه نمیخوام کسی بیاد به جای تو

چشمای منتظر من منتظر جواب تو

تو بانوی تمام نمای زیبایی زندگیم

با یه جواب مثبتت محکمش کن روابطو