متن آهنگ زیر حرفات زدی امیر سالار

چی بگم تو اگه آدمش نبودی دل نمی کندی

بات میبندم که مثل من به کسی دل نمی بندی

بودنت واسه من بدترین عادته

ولی تو فکر نکن گفتنش راحته

هرچی خواستم بگم حرف تو گوشت نرفت

مگه عاشق نبودی که شدی بام طرف

(هرچی خواستم به تو نزدیک بشم دور شدی

اینا تقصیر منه که اینجوری مغرور شدی

زیر حرفات زدی به سرت زد بری

بگو کارتو نبوده بگو مجبور شدی)۲

زیادی عاشقت شدم که اینجوری دلتو زد

من هرکاری میکردم اما به چشت نمی اومد

تو زندگیتو داری اون که رو به راه نشد منم

یه جور منو شکستی که اصلا دیگه نمی شکنم

( هرچی خواستم به تو نزدیک بشم دور شدی

اینا تقصیر منه که اینجوری مغرور شدی

زیر حرفات زدی به سرت زدبری .

بگو کارتو نبود بگو مجبور شدی)۲