متن آهنگ بسه دیگه مهدی حاتمی

تو هم برو مثل همه منو بذار با غصه هام

تو هم نمیمونی پیشم تو هم نمیمونی به پام

خاطره هات مال خودت این شهر خاطره س واسم

من میمونم با دلی که پر از غصه و غم

(بسه دیگه هرچی که بود بسه دیگه بود و نبود

آخرشم گرفت تورو دنیای بی رحم و حسود)۲

بی تو یه پاییز دلم بی تو یه پاییز دلم

از گریه لبریز دلم کم میاد اشک آسمون

کم میاد اشک آسمون اشکاشو میریزه دلم

اشکاشو میریزه دلم اشکاشو میریزه دلم

(بسه دیگه هرچی که بود بسه دیگه بود و نبود .

آخرشم گرفت تورو دنیای بی رحم و حسود)۲

تو هم برو مثل همه منو بذار با غصه هام

تو هم نمیمونی پیشم تو هم نمیمونی به پام

خاطره هات مال خودت این شهر خاطره است واسم

من‌میمونم با دلی که پر از غصه و غم

( بسه دیگه هرچی که بود بسه دیگه بود و نبود

آخرشم گرفت تورو دنیای بی رحم و حسود)۲