متن آهنگ عاشقم سهیل خسروی

رک بگویم آرزویم تو را داشتن است

هرچه از عشق تو گویم بدان باز کم است

بی قرارم من آن شب که نبینم تو

تو شدی کل وجودم کردی عاشق مرا

(عاشقم عاشقه قد و بالات من شدم مست اون دوتا چشمات)۲

هرچه دارم و ندارم فدای چشمات

من شب و روز میکشم دست به لای موهات

بی قرارم من آن شب که نبینم تو را

تو شدی کل وجودم کردی عاشق مرا .

(عاشقم عاشق قد و بالات من شدم مست اون دوتا چشمات)۲

(عاشقم عاشق قد و بالات من شدم مست اون دوتا چشمات)۴