متن آهنگ چه حالی کاوه ایرانی

یه نفر هست توی این دنیا جونمو میدم تابخنده

تو همونی که اومدی دنیام بدون نفسهام به تو بنده

دوست دارم عشق تو داده چه حالی

دوست دارم تو دوسم داری چه عالی

دوست دارم‌تو بمون همین‌حوالی 

همین حوالی

من دیوونم دیگه منو تنها نزاری

مردن واست واسه من نداره کاری

توی قلبم تو یه عشق موندگاری

موندگاری .

نخواه ازم که واسه تو دیوونه نباشم

 من نمیتونم عزیزم

صد بارم اگه به دنیا بیام عاشق تو میشم

آره دیوونم عزیزم

(دوست دارم عشق تو داده چه حالی

دوست دارم تو دوستم داری چه عالی

دوست دارم تو بمون همین حوالی

همین حوالی

من دیوونم دیگه منو تنها نزاری

مردن واست واسه من نداره کاری

توی  قلبم تو یه عشق موندگاری

موندگاری )۲