متن آهنگ منه دیوونه بردیا

مثل هیچکی نیستی این خوبه یکم عادی بودن هم بد نیست

به تو هرکی رسیده عاشقت بوده ولی هیچ کدوم عشقشون در این حد نیست

منو دیوونه ترم کردی اینم ازعاقبت کارم

تازه من واسه تو کاری نکردم که تورو بیشتر ازین حرفا دوست دارم

(آخه جز منه دیوونه کی پای تو میمونه قدرتو میدونه

آخه کی با تو میسازه باکی اونم تازه با تو دیوونه)۲

مگه داریم کسی اینقدر نفسش زندگی باشه

وقتی میگم مال من باش کی میشه بهم بگی باشه

( آخه جز منه دیوونه کی پای تو میمونم قدرتو میدونه .

آخه کی با تو میسازه باکی اونم تازه با تو دیوونه)