متن آهنگ قسم سامان حریری

میگیره دلم وقتی میرم دنبالش نمیشه یه بارم شده جواب بده آخه مگه چی میشه

میمیرم و زنده میشم و باز میگه نمیشه واسه هدفم بده جواب به دلی که عاشق همیشه

 عاشق همیشه

به جونم به جون تو قسم تویی تو همه کسم

تو تموم آرزوهام فقط و فقط تورو می خوام

به جونم به جون تو قسم توی فکرم و  توی سرم

توی هر زمان و هر مکان همیشه به تو میرسم

هردفه میگی بزار برم فکرم پیشت میمونه دنبال پیدا کردن شاید یه نشونه

تو بگو آخرش کجاست کیه که بدونه تموم عمر و زندگیم واسه توست دیوونه

واسه توست دیوونه

به جونم به جون تو قسم توی تو همه کسم

تو تموم آرزوهام فقط و فقط تورو می خوام

به جونم به جون تو قسم توی فکرم و توی سرم

توی هر زمان و هر مکان همیشه به تو میرسم .

میگیره دلم وقتی میرم دنبالش نمیشه یه بارم شده جواب بده آخه مگه چی میشه

میمیرم و زنده میشم و باز میگه نمیشه واسه یه دفعه هم بده جواب به دلی که عاشقه میشه

عاشقه همیشه

به جونم به جون تو قسم تویی تو همه کسم

تو تموم آرزوهام فقط و فقط تورو می خوام

به جونم به جون تو قسم توی فکرم و توی سرم

توی هر زمان و هر مکان همیشه به تو میرسم