متن آهنگ جای من نیستی کاوه یغمایی و سیروان خسروی


بی تو پره سر گیجه و هی به خودم می پیچم و

آروم‌ندارم آروم ندارم

میچرخه دور سرم خاطره هات دور و ورم

آروم ندارم آروم ندارم

خودم نمیدونم چمه که شاید یه وقتا لازمه

فقط بری ببری از همه 

جای من نیستی واسه دنیای من نیستی دستامو میگیری اما پای من نیستی 

دارم‌شک میکنم کم کم کنار تو به این روزام تو میگی با منی اما چرا حس میکنم‌تنهام

روزای خوب تو این قفس توهمه همین و بس

می خوام رها شم می خوام رها شم

می خوام تورو پشت سرم جا بزارم تا بپرم

می خوام رها شم می خوام رها شم

خودم نمیدونم چمه شاید یه وقتا لازمه 

فقط بری ببری از همه 

جای من نیستی واسه دنیای من نیستی دستامو میگیری اما پای من نیستی

دارم شک می کنم کمکم کنار تو به این روزام تو میگی با منی اما چرا حس می کنم تنهام .