خداحافظ رضا میرزایی

تکست آهنگ رضا میرزایی به نام خداحافظx

شدم‌قانع به این رفتن بجای عاشقی گیرم

چقد محکم ازین لحظه من از دنیای تو میرم

به چی دلخوش کنم دیگه تو که نیستی کنار من

تمومه قصه ما خداحافظ عزیز من

با این که میرم از پیشت هنوز محتاج دستاتم

من از دنیا بدون تو با این اندوه درد ماتم

یه مشت دردای آینه ی یه همدم میشه واسه من

سرم رو شونه ی دیوار خداحافظ عزیز من

برای حس خوب بازم نشونه از چشات دارم

بدنیای بدون تو من این حسو بدهکارم

پر از این التهابم که‌چجوری راهو برگردم

مگه میشه نباشی تو چطور تنهایی برگردم

با اینکه میرم از پیشت هنوز محتاج دستاتم

من از دنیا بدون تو با این اندوه درد ماتم

یه مشت دردای آیینه یه همدم میشه واسه من

سرم رو شونه دیوار خداحافظ عزیز من